Pere Orti Gost

Doctor en Història

Nom i cognoms: Pere Orti Gost

Categoria i afiliació: Professor Titular. Departament d'Història i Història de l'Art, Universitat de Girona

Dades de contacte: pere.orti@udg.edu . Pl. Josep Ferrater Mora, 1, 17004- Girona. Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Curriculum: Pere Orti Gost (Barcelona, 1963) és professor d’història medieval de la Universitat de Girona, membre del Centre de Recerca d’Història Rural de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i ha estat becari predoctoral i doctor vinculat de la Institució Milà i Fontanals del CSIC. Estudià a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en història medieval l’any 1986 i obtingué el doctorat en història sota la direcció de Manuel Sánchez Martínez l’any 1998. La seva primera línia de recerca ha estat l’estudi del patrimoni reial i la fiscalitat reial, d’Estat i municipal a la Catalunya medieval. Les publicacions en aquesta línia de recerca inclouen l’edició, amb la col·laboració de M. Sánchez, dels capítols del donatiu concedits per les Corts al llarg del segle XIV (Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)), l’estudi de cas sobre la ciutat de Barcelona (Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, Premi Ciutat de Barcelona el 2001) i diversos articles sobre els primers impostos generals a Catalunya (Una primera aproximació als fogatges catalana de la dècada de 1360; La primera articulación del estado feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (siglos XII-XIII i Les Impositions municipales à la Catalogne du XIVe siècle). Ha participat en el projecte hispano-francès, dirigit per D. Menjot i M. Sánchez, sobre la fiscalitat municipal a l’Occident Mediterrani. Des de 1990 ha participat en diversos projectes R + D finançats pel corresponent Ministeri, del Grup de Recerca Consolitat “Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval”, finançat per la Generalitat de Catalunya, que actualment dirigeix, i en diversos projectes internacionals finançats pel CSIC i el CNRS. L’any 2004 obtingué la Distinció per a la promoció de la recerca universitària per la Generalitat de Catalunya, en la categoria de joves investigadors, que ha permès obrir una nova línia de recerca sobre les relacions de les petites ciutats i els seus entorn rural a la Catalunya del nord-est. Dins d’aquesta línia de recerca ha dirigit tres projectes de recerca (HAR2008-05757, HAR2011-27121, and HAR2014-54205-C2-2P). Entre les publicacions d’aquesta línia de recerca cal incloure: La deuda pública municipal en una pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols durante la segunda mitad del siglo XIVEls remences i l’exercici de la jurisdicció als segle XIV i XV: una lluita pel poder politic, Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers reials: l’espectacular ascens de la família Pujada durant el segle XIV, Noves dades seriades per a noves hipòtesis sobre la crisi baixmedieval a Catalunya i en col·laboració amb Lluís To, Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348.

Publicacions més rellevants:

- « Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític », a Rosa Lluch, Pere Orti , Francesco Panero, Lluís To (a cura de), Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna, Centro Internazionale di studi sugli insediamenti medievali-Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne dell'Università di Torino, Cherasco, 2015, p. 125-153

- «Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348» (amb Lluís To Figueras), a Simonetta Cavaciocchi (ed.), Serfdom and slavery in the European economy, 11th-18th centuries, Atti della "Quarantacinquesima Settimana di Studi", 14-18 aprile 2013, Firenze University Press, Florencia, 2014, p. 155-172

- «La deuda pública municipal en una pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols durante la segunda mitad del siglo XIV», a Manuel Sánchez Martínez (ed.), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, CSIC, Barcelona, 2009, p. 101-152

- «La primera articulación del Estado feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (s. XII-XIII)», Hispania, LXI/2 (2001), p. 967-998

- Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, IMF-CSIC, Barcelona, 2000

Investigadors

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR