Manuel Sánchez Martínez

Doctor en Història

Nom i cognoms: Manuel Sánchez Martínez

Categoria i afiliació: Professor d'investigació jubilat de la Institució Milà i Fontanals - CSIC

Dades de contacte: manolosanchez1944@gmail.com

Currículum:

Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d'Història) per la Universitat de Granada l'any 1969 i doctor en la mateixa especialitat per la Universitat de Barcelona l'any 1974. Professor de la Universitat de Barcelona (Departament d'Història Medieval) entre 1970 i 1986. Científic titular a la Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas l'any 1986, després Investigador Científic i finalment Professor d'Investigació de la mateixa institució. Especialista en fiscalitat i finances públiques a la Catalunya baixmedieval, ha estat investigador principal de set projectes d'investigació (1989-2009) finançats pel corresponent ministeri espanyol i ha rebut ajudes de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de cinc projectes d'investigació; i, entre 1998 i 2005, dirigí un Grup de Recerca consolidat en el marc dels corresponents Plans de Recerca de la Generalitat. Per una altra banda, ha estat responsable espanyol de cinc projectes de recerca cofinançats pel Ministeri espanyol i el CNRS francès.

Publicacions més rellevants:

- « Las relaciones fiscales entre la Monarquía y las ciudades catalanas. De la coronación al jubileo de Pedro el Ceremonioso (1336-1386) », a Ramon Grau (coord.), Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII, Barcelona. Quaderns d'Història, 23, 2016, p. 51-79.

- (editor) La deuda pública en la Cataluña medieval, CSIC, Barcelona, 2009

- « Defensar lo principat de Cathalunya” pendant la seconde moitié du  XIV siècle: du service militaire à l’impôt », a D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sánchez (coords.), L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe-XVe siècle), Comité pour l’histoire fiscale et financière de la France (Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), Paris, 2005, p. 83-122 

- Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el s. XIV, Institución Milá y Fontanals, CSIC, Barcelona, 2003

-  (amb Pere Orti Gost, edició i estudi introductori), Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Conselleria de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997

- El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Eumo, Universitat de Girona- Estudis Universitaris de Vic, 1995

Investigadors

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR