Alejandro Martínez Giralt

Doctor en Història

Nom i cognoms: Alejandro Martínez Giralt

Categoria i afiliació: Tècnic superior especialitzat al Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt

Dades de contacte: alexandre.martinezgiralt@gmail.com

Currículum:

Alejandro Martínez Giralt és Doctor en Història Medieval per la Universitat de Girona. Ha estat beneficiari d’una beca predoctoral de la Universitat de Girona, co-finançada per l’Ajuntament d’Hostalric i el Consell Comarcal de la Selva, gràcies a la qual ha pogut investigar sobre la construcció del llinatge i del patrimoni dels vescomtes de Cabrera durant la Baixa Edat Mitjana. La seva tesi doctoral ha rebut l’any 2017 el Premi d’Història Medieval Pròsper de Bofarull que atorga la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha exercit en dues ocasions de Professor Associat a la Universitat de Girona. Els seus interessos de recerca se centren en la noblesa catalana baixmedieval. Més concretament, en els processos de construcció de la identitat dels llinatges nobles i de creació de consentiment en el marc de les seves senyories, així com en l’encaix social i polític d’aquella mateixa noblesa.

Publicacions més rellevants:

- Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identidad familiar, dinàmica patrimonial i projecció sociopolítica, Institución Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona (en premsa).

- «El barón feudal como consejero del rey. Bernat II de Cabrera, “gran privado” de Pedro el Ceremonioso (1328-1364», en Mario Lafuente Gómez y Concepción Villanueva Morte (coords.), Los agentes del Estado. Poderes públicos y dominación social en Aragón (siglos XIV-XVI), Sílex, Madrid, 2019, p. 279-320

- (con Marta Alari Hidalgo) «La transcripció del manuscrit» y «Genealogia y Descendència dels de la Casa y Família de Pinós», en Coral Cuadrada Majó y Montserrat Garriga Pujals (coords.), El rescat de les cent donzelles o de Sant Esteve, Agrupació Cultural de Vila-seca/Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2018, pp. 73-121 i 123-389, respectivament.

- «Bernat IV de Cabrera y la financiación de las compras de los castillos de Palafolls y Blanes (1382-ca.1400)», a Jordi Morelló Baget, Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan (eds.), Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez, Institución Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona, 2018, pp. 529-552.

- «Bernat IV de Cabrera frente a la cuestión sucesoria de la Corona de Aragón», a María Isabel Falcón Pérez (coord.), El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona de Aragón, Ibercaja, Zaragoza, 2013, pp. 503-513.

- El poder feudal, els seus agents i el territori. El vescomtat de Cabrera (1199-1423), Centre d’Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners, 2012.

 

Enllaços:

https://girona.academia.edu/AlejandroMartínezGiralt

Investigadors

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR