Seminaris d'Estudis Medievals d'Hostalric (2008-...)

Biennial seminar organised by the Ajuntament d'Hostalric and Arxiu Històric Hostalric, along with the Institut de Recerca Història of the University of Girona and Refiscat. The seminar combines keynot interventions with papers.  

All programmes and publications deriving from the seminars: https://www.hostalric.cat/ca/inici/pagina/361

VI Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (15-16 November 2018): Les crisis a l'Edat Mitjana

Keynote lectures:

Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC): « Revisitant la crisi baixmedieval a Catalunya: alguns indicadors fiscals i financers»

Rosa Alcoy (Universitat de Barcelona): « Les crisis de l'art i l'art en temps de crisi a la Catalunya dels segles XIV i XV. Algunes reflexions i interrogants »

Pere Benito (Universitat de Lleida): « Les crisis econòmiques medievals entre les teories dels cicles i la praxis historiogràfica »

Xavier Renedo (Universitat de Girona): « El "Dotzè del Crestià" i el "Llibre dels àngels" i la crisi política de l'estiu del 1391 »

V Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (17-18 November 2016): Històries del dia a dia a l'Edat Mitjana

Keynote lectures:

Alejandro Martínez Giralt (Universitat de Girona): «Sobre el dia a dia de l’alta noblesa medieval»

Rosa Lluch (Universitat de Barcelona): «La vida als masos de la Catalunya vella a l’edat mitjana»

Rosa Alcoy Pedrós (Universitat de Barcelona): «Temps i espais quotidians en la pintura catalana del gòtic: impossibilitats, transicions i interrupcions del dia a dia»

Karen Stöber (Universitat de Lleida): «Obediència, silenci i humilitat? Una mirada a la vida en un monestir medieval»

IV Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (20-21 November 2014): La vida quotidiana a l'Edat Mitjana

Keynote lectures:

Jordi Bolós i Imma Sánchez-Boira (Universitat de Lleida): «La casa i els seus objectes: una aproximació a partir de les fonts escrites i iconogràfiques»

Carles Vela (CSIC): «Llarga vida a tot! El mercat de vell a la Corona d'Aragó a la baixa edat mitjana»

Rosa Alcoy Pedrós (Universitat de Barcelona): «Vida quotidiana i art: reflexions, temes i línies de recerca iconogràfica (segles XIV-XV)»

Teresa Vinyoles (Universitat de Barcelona): «Amors i desamors a l'edat mitjana»

III Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (15-16 November 2012): Família a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)

Keynote lectures:

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): «Famílies pageses i famílies vilatanes a la Catalunya medieval»

Alejandro Martínez Giralt (Universitat de Girona): «Família i llinatge nobles a la Catalunya baixmedieval: el cas dels vescomtes de Cabrera»

Almudena Blasco (Universitat Autònoma de Barcelona): «La cara oculta de la família: alguns exemples de la violència domèstica de la Barcelona en la baixa edat mitjana»

Karen Stöber (Universitat de Lleida): «L'altra família. La família monàstica a la baixa edat mitjana»

II Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (18-19 November 2010): Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a la Baixa Edat Mitjana (s. XIII-XV)

Keynote lectures:

Víctor Farías Zurita (Universitat Pompeu Fabra): « El fet urbà a la Baixa Edat Mitjana: els diferents tipus de nuclis urbans a través de l'exemple urbà»

Pere Orti Gost (Universitat de Girona): « Equipaments per a ciutats i viles. Forns, molins, hospitals...»

Manuel Sánchez Martínez (IMF-CSIC): « Ciutats, viles i monarquia des de l'observatori de la fiscalitat  »

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): « La comercialització de productes tèxtils a l'entorn de 1300 »

I Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (13-14 November 2008): Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV)

Keynote lectures:

Josep M. Salrach (Universiat Pompeu Fabra): « La senyoria al camp català medieval: visió de conjunt i noves perspectives »

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): « La senyoria i els masos catalans als segles XIII-XV»

Pere Orti Gost (Universitat de Girona): « Les senyories urbanes baixmedievals »

Elvis Mallorquí Garcia (Centre d'Estudis Selvatans): «El delme en les economies senyorials de la Baixa Edat Mitjana. El cas del bisbat de Girona»

Related shows

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR