Elvis Mallorquí

Doctor in History

Name: Elvis Mallorquí Garcia

Category and institution: Profesor Asociado de la Universidad de Girona

Contact details: elvismallorqui@gmail.com

Short CV:

Historian and secondary school teacher, he has a PhD in History from the University of Girona since 2007. He has published several works about the evolution of the land and the rural society of Girona between the 9th and the 14th centuries, as well as the documentary collections of the monasteries of Sant Miquel de Cruïlles (2000), Sant Pere de Galligants (2013) and of the Cartellà family, knights from Maçanet de la Selva (2015). He has also studied the tithe in the bishopric of Girona during the medieval centuries, which resulted in the publication of a divulgation work in the collection Quaderns de la Revista de Girona (2017). He coordinates and edites the works of local history about Riudellots de la Selva (2000), Sant Mateu del Montnegre (2003 and 2017), Santa Coloma de Farners (2010), Llagostera (2010 and 2014) and Lloret de Mar (2014). His studies also include those of toponymy and landscape (2006) and those about the historic road network of the plain of la Selva (2015-2016).

Selected bibliography:

- (Coordinador), Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarrabascos. Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès), Centre d’Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners, 2015-2016 (en dos volúmenes).

- Pagesos i homes de mar de Lloret. Estudi i edició del capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-1320, Ajuntament de Lloret de Mar, Lloret de Mar, 2014.

- Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300), Fundació Noguera, Barcelona, 2013 (en dos volúmenes).

- Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV, Fundació Noguera, Barcelona, 2011.

- El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l’estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, Diputació de Girona, Girona, 2011.

- Les Gavarres a l’edat mitjana. Poblament i societat d’un massís del nord-est català, CCG Edicions/Associació d’Història Rural de les Comarques de Girona/Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, Girona, 2000

Links:

https://independent.academia.edu/ElvisMallorquí

Investigadores

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR