Xavier Marcó Masferrer

PhD Candidate

Name: Xavier Marcó Masferrer

Category and institution: Teacher in secondary education

Contact details: xmarco@xtec.cat

Short CV:

BA in History (2004) and MA at the University of Girona (2006) with the dissertation Homes, dones i masos a la vall d'Aro a la segona meitat del segle XV. Aproximació prosopogràfica a una comunitat rural en temps de guerra i revolta. He is currently working on his doctoral thesis supervised byDr. Pere Orti, about the rural community of the Vall d'Aro throughout the 15th century. Between 2006 and 2009 he was a predoctoral researcher FI of the Government of Catalonia attached to the CRHR-IRH of the University of Girona.

Selected bibliography:

- « A la recerca de la reacció dels feudals davant la crisi baixmedieval: les senyories de la vall d’Aro al segle XV », in J. Morelló Baget, P. Orti Gost i P. Verdés Pijuan (eds.), Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval. Estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez, CSIC, Madrid, 2018, p. 603-645

- La comunitat rural de la vall d’Aro al segle XV, Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, Platja d'Aro, 2016

- «Molins pagesos i molins senyorials de la vall d’Aro i de Sant Feliu de Guíxols al segle XV», E. Vicedo (ed.), Pagesia i món rural. VIII Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 2016, p. 149-175

- « La gestión de las rentas señoriales y las élites financieras del nordeste catalan: Sant Feliu de Guíxols y el valle de Aro en el siglo XV », in Ángel Galán, Ernesto García Fernández, (eds.), En busca de Zaqueo: los recaudadores de impuestos en las épocas medieval y moderna, Instituto de Estudios Fiscales - Arca Comunis - Universidad de Málaga, Madrid, 2012, p. 223-243

- (con L. Donat y P. Orti) « Els contractes matrimonials a la Catalunya medieval », in R. Ros (ed.), Els capítols matrimonials. Una font per a la història social, AHRCG, CRHR (IRH), Documenta Universitària, Girona, p. 19-46

- « La diferenciació pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del cas de la vall d'Aro", Estudis d'Història Agrària, 21, p. 125-149

Investigadores

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR