Marc Torras Serra

Archivist

Name: Marc Torras Serra

Category and institution: Director del Arxiu Comarcal del Bages

Contact details: mtorras@gencat.cat . Arxiu Comarcald del Bages, Via de Sant Ignasi, 40 - 08241 Manresa

Short CV:

Manresa 1962. Archivist and historian. BA in Medieval History at the University of Barcelona. MA in Archives at the Autonomous University of Barcelona. Director of the Comarcal Archive of El Bages since 2009. Research lines: Medieval history of the city of Manresa and El Bages, specially regarding taxation, institutions, social groups, daily life, as well as historical documents editing.

Selected bibliography:

- (with Ramon Cornet i Boix), El Receptari de Manresa. Estudi i transcripció (segles XIV), Col·legi Oficial de Metges de Barcelona - Fundació Mútua Manresana, Manresa, 2005

- « El deute públic a la ciutat de Manresa a la baixa edat mitjana », en Manuel Sánchez Martínez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, CSIC-IMF, Barcelona, 1999, p. 155-183

- Els privilegis del "Llibre Verd" de Manresa, Parcir, Manresa, 1998

- La crisi del segle XV a Manresa. Una aproximació a partir dels llibres de Manifests, Fundació Caixa de Manresa, Manresa, 1996

Investigadores

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR