Seminaris d'Estudis Medievals d'Hostalric (2008-...)

Seminario bianualmente por el Ayuntamiento de Hostalric y el Arxiu Històric Hostalric con la colaboración del Institut de Recerca Històrica y Refiscat. El seminario combina ponencias invitadas con comunicaciones.

Todos los carteles y publicaciones derivadas de los seminarios: https://www.hostalric.cat/ca/inici/pagina/361

VI Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (15-16 noviembre 2018): Les crisis a l'Edat Mitjana

Ponencias:

Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC): « Revisitant la crisi baixmedieval a Catalunya: alguns indicadors fiscals i financers»

Rosa Alcoy (Universitat de Barcelona): « Les crisis de l'art i l'art en temps de crisi a la Catalunya dels segles XIV i XV. Algunes reflexions i interrogants »

Pere Benito (Universitat de Lleida): « Les crisis econòmiques medievals entre les teories dels cicles i la praxis historiogràfica »

Xavier Renedo (Universitat de Girona): « El "Dotzè del Crestià" i el "Llibre dels àngels" i la crisi política de l'estiu del 1391 »

V Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (17-18 noviembre 2016): Històries del dia a dia a l'Edat Mitjana

Ponencias:

Alejandro Martínez Giralt (Universitat de Girona): «Sobre el dia a dia de l’alta noblesa medieval»

Rosa Lluch (Universitat de Barcelona): «La vida als masos de la Catalunya vella a l’edat mitjana»

Rosa Alcoy Pedrós (Universitat de Barcelona): «Temps i espais quotidians en la pintura catalana del gòtic: impossibilitats, transicions i interrupcions del dia a dia»

Karen Stöber (Universitat de Lleida): «Obediència, silenci i humilitat? Una mirada a la vida en un monestir medieval»

IV Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (20-21 noviembre 2014): La vida quotidiana a l'Edat Mitjana

Ponencias:

Jordi Bolós i Imma Sánchez-Boira (Universitat de Lleida): «La casa i els seus objectes: una aproximació a partir de les fonts escrites i iconogràfiques»

Carles Vela (CSIC): «Llarga vida a tot! El mercat de vell a la Corona d'Aragó a la baixa edat mitjana»

Rosa Alcoy Pedrós (Universitat de Barcelona): «Vida quotidiana i art: reflexions, temes i línies de recerca iconogràfica (segles XIV-XV)»

Teresa Vinyoles (Universitat de Barcelona): «Amors i desamors a l'edat mitjana»

III Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (15-16 noviembre 2012): Família a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)

Ponencias:

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): «Famílies pageses i famílies vilatanes a la Catalunya medieval»

Alejandro Martínez Giralt (Universitat de Girona): «Família i llinatge nobles a la Catalunya baixmedieval: el cas dels vescomtes de Cabrera»

Almudena Blasco (Universitat Autònoma de Barcelona): «La cara oculta de la família: alguns exemples de la violència domèstica de la Barcelona en la baixa edat mitjana»

Karen Stöber (Universitat de Lleida): «L'altra família. La família monàstica a la baixa edat mitjana»

II Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (18-19 noviembre 2010): Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a la Baixa Edat Mitjana (s. XIII-XV)

Ponencias:

Víctor Farías Zurita (Universitat Pompeu Fabra): « El fet urbà a la Baixa Edat Mitjana: els diferents tipus de nuclis urbans a través de l'exemple urbà»

Pere Orti Gost (Universitat de Girona): « Equipaments per a ciutats i viles. Forns, molins, hospitals...»

Manuel Sánchez Martínez (IMF-CSIC): « Ciutats, viles i monarquia des de l'observatori de la fiscalitat  »

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): « La comercialització de productes tèxtils a l'entorn de 1300 »

I Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalric (13-14 noviembre 2008): Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV)

Ponencias:

Josep M. Salrach (Universiat Pompeu Fabra): « La senyoria al camp català medieval: visió de conjunt i noves perspectives »

Lluís To Figueras (Universitat de Girona): « La senyoria i els masos catalans als segles XIII-XV»

Pere Orti Gost (Universitat de Girona): « Les senyories urbanes baixmedievals »

Elvis Mallorquí Garcia (Centre d'Estudis Selvatans): «El delme en les economies senyorials de la Baixa Edat Mitjana. El cas del bisbat de Girona»

Proyectos relacionados

Este web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, al navegar el usuario acepta su uso. Más información
ACCEPTAR