18º Seminario de Historia Medieval en la Universitat de Girona. Curso 2020-2021

  • 8 d’octubre de 2021 Victòria Burguera i Puigserver (Universitat de Barcelona) “Cursum facere seu piraticam exercere. L’ús del cors i la gestió de la pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval”.
  • 5 de novembre de 2021 Jonathan Jarrett (University of Leeds) “Like Saplings Round a Dead Tree: Ends of Kingdoms and Empires in the 10th Century C.E”.
  • 17 de desembre de 2021 Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València) “Regnar al costat del rei. La significació política, econòmica i cerimonial de la reina consort a la Corona d’Aragó”.
  • 14 de gener de 2022 Anna Rich-Abad (University of Nottingham) “Els jueus barcelonins en l’àmbit econòmic a la Baixa Edat Mitjana. Prestamistes i artesans”.
  • 25 de febrer de 2022 Inés Calderón Medina (Universitat de les Illes Balears) “La nobleza en los reinos ibéricos. siglos XI-XIII”.
  • 18 de març de 2022 Romain Saguer (Université du Littoral- Côte d’Opale) “La Procuració reial dels comtats de Rosselló i Cerdanya al segle XIV: estructura, organització i producció documental”.
  • 29 d’abril de 2022 Marta Gravela (ENS-CIHAM, Université de Lyon 2) “Prima delle fiere: i mercanti di Lione nei secoli XIV-XV”.
  • 6 de maig de 2022 Frederik Buylaert (Ghent University) “Towards a Social History of Lordship: Seigneuries and States in Western Europe”.

Organizado por el Grup de Recerca consolidat y unidad asociada al CSIC «Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval» (2017 SGR 1068), de la Institución Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona) y los proyectos de investigación coordinados «La desigualdad económica en el mundo rural y las pequeñas ciudades de la Cataluña Vieja bajomedieval a través de las fuentes notariales» (PGC-2018-100979-B-C21) y «La desigualdad económica en las ciudades catalanas y mallorquinas durante la baja Edad Media a través de las fuentes del impuesto sobre la riqueza» (PGC-2018-100979-B-C22).

Coordinadores: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan.

Lugar de realización: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona).

Horario: Viernes a las 11:30 h.

Este web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, al navegar el usuario acepta su uso. Más información
ACCEPTAR