18th Seminar of Medieval History at the Universitat de Girona. Academic year 2020-2021

  • 8th October 2021 Victòria Burguera i Puigserver (Universitat de Barcelona) “Cursum facere seu piraticam exercere. L’ús del cors i la gestió de la pirateria a la Corona d’Aragó baixmedieval”.
  • 5th November 2021 Jonathan Jarrett (University of Leeds) “Like Saplings Round a Dead Tree: Ends of Kingdoms and Empires in the 10th Century C.E”.
  • 17th December 2021 Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València) “Regnar al costat del rei. La significació política, econòmica i cerimonial de la reina consort a la Corona d’Aragó”.
  • 14th January 2022 Anna Rich-Abad (University of Nottingham) “Els jueus barcelonins en l’àmbit econòmic a la Baixa Edat Mitjana. Prestamistes i artesans”.
  • 25th February 2022 Inés Calderón Medina (Universitat de les Illes Balears) “La nobleza en los reinos ibéricos. siglos XI-XIII”.
  • 18th March 2022 Romain Saguer (Université du Littoral- Côte d’Opale) “La Procuració reial dels comtats de Rosselló i Cerdanya al segle XIV: estructura, organització i producció documental”.
  • 29th April 2022 Marta Gravela (ENS-CIHAM, Université de Lyon 2) “Prima delle fiere: i mercanti di Lione nei secoli XIV-XV”.
  • 6th May 2022 Frederik Buylaert (Ghent University) “Towards a Social History of Lordship: Seigneuries and States in Western Europe”.

Organized by the research group and the associated unit to CSIC «Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval» (2017 SGR 1068), along with the Institución Milà i Fontanals (CSIC), the Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica at the Universitat de Girona) and the research projects «La desigualdad económica en el mundo rural y las pequeñas ciudades de la Cataluña Vieja bajomedieval a través de las fuentes notariales» (PGC-2018-100979-B-C21) and «La desigualdad económica en las ciudades catalanas y mallorquinas durante la baja Edad Media a través de las fuentes del impuesto sobre la riqueza» (PGC-2018-100979-B-C22)

Co-ordinators: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan.

Place: Facultat de Lletres of the UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona).

Time: One Friday every month at 11:30 h.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR