Max Turull Rubinat

Doctor in History

Name: Max Turull Rubinat

Category and institution: Professor Titular, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona

Contact details: mturull@ub.edu / Avinguda Diagonal, 684, 08034 - Barcelona

Short CV:

Cervera (1960).

Selected bibliography:

- (withVicenç Aguado Cudolà) « "Per a'esquivar tota sospita i engany": les regles essencials per a la formació de la voluntat de la universitas i el procediment d'adopció d'acords dels consells municipals a Catalunya a través dels llibres d'actes (Cervera, 1332-1333) », Revista de Dret Històric Català, 16 (2017), p. 201-252

- La descoberta del dret romà a l'Occident medieval (The Discovery of Roman Law in the Medieval West), Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2014

- « La prise de décision dans les conseils municipaux (Catalogne, 1332) », en Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation: Villes, Finances, État, Éditions Pantheon-Assas, Paris, 2010

- El gobierno de la ciudad medieval. Administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas, CSIC, Madrid, 2009

- (con Jordi Morelló) « Estructura y tipología de las "estimes-manifests" en Cataluña (ss. XIV-XV)», Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005), p. 271-326

Links:

https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/mturull.ub.edu.html

Investigadores

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR